Bolardi

Automātiskie riepu slāpētāji - TK AUTO 

Augstas drošības riepu slāpētāji (caurdurēji).
TK AUTO riepu slāpētāji ir automātiski paceļama ierīce, kas spēj noturēt transportlīdzekli, caurdurot riepas.

Tehniskā specifikācija:
Šķēršļa augstums: 450 mm
Durkļu biezums: 20 mm
Šķēršļa platums: 2-3-4-5-6 m
Pamatnes dziļums: 750 mm
Pacelšanās nolaišanās ātrums: 6/6 sec.
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,5 sec.
Stundas/Dienu cikli: 300/2000


1. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, šķērsli var nolaist manuāli ar hidrauliskā sūkņa palīdzību. Papildu opcijas ļauj automātiski nolaist šķēršļus VAI tos nolaist no attālās distances, VAI tos pacelt un nolaist (manuāli).

2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar paceļamo barjeru.

3. Aktivizācija: hidrauliskais sūknis un vadības bloks atrodas korpusā, kas var būt līdz 30 m attālumā.

Noņemamie bolardi -FR 

Pilsētas bolardi.

FR bolardi ir noņemama ierīce transportlīdzekļu piekļuves bloķēšanai.

Šķēršļa augstums: 600
Šķēršļa diametrs: 275
Pamatnes dziļums: 300

Tehniskā specifikācija
1. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.
2. Zemē var uzstādīt vairāk pamatnes, kā arī pieejami izņemamie cilindri.

Fiksētie bolardi FB C60 – C60

Pilsētas vai pret vandālisma bolardi (augstums 600 vai 800 mm).
FB C60 fiksētie bolardi ir fiksētas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 3,5t transportlīdzekli ar ātrumu 48km/h (vai 1,5t pie 80/h).

FB C60 800
Triecienizturība: 400,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 48km/h; 1,5T pie 80km/h
Šķēršļa augstums: 800 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 400 mm


FB C60 600

Triecienizturība: 400,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 48km/h; 1,5T pie 80km/h
Šķēršļa augstums: 600 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 400 mm


Tehniskā specifikācija
1. Darbību var signalizēt ar gaismas signāliem.
2. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.

Fiksētie bolardi FB M50 – M50 

Augsta līmeņa pretterorisma bolardi (augstums 900 vai 1200 mm).
FB M50 fiksētie bolardi ir fiksētas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 7,5t transportlīdzekli ar ātrumu 80km/h (vai 3,5t pie 112km/h).

FB M50 1200
Triecienizturība: 1,800,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 80km/h; 3,5T pie 112km/h
Šķēršļa augstums: 1200 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 600 mm


FB M50 900
Triecienizturība: 1,800,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 80 km / h; 3,5T pie 112 km/h
Šķēršļa augstums: 900 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 600 mm


Tehniskā specifikācija
1. Darbību var signalizēt ar gaismas signāliem.
2. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.

Fiksētie bolardi FB M30 – M30 

Augsta līmeņa pretterorisma bolardi (augstums 700, 900 vai 1200 mm).
FB M30 fiksētie bolardi ir fiksētas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 7,5t transportlīdzekli ar ātrumu 48km/h (vai 3,5t pie 64km/h).

FB M30 1200
Triecienizturība: 1,200,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 48 km/h; 3,5T pie 64 km/h
Šķēršļa augstums: 1200 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 400 mm


FB M30 900
Triecienizturība: 700,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 48 km / h; 3,5T pie 64 km/h
Šķēršļa augstums: 900 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 400 mm


FB M30 700
Triecienizturība: 700,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 48 km/h; 3,5T pie 64 km/h
Šķēršļa augstums: 700 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 400 mm


Tehniskā specifikācija
1. Darbību var signalizēt ar gaismas signāliem.
2. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.

Elektromehāniskie bolardi - RB EM 600

RBEM automātiskie bolardi ir ievelkamas ceļa barjeras, ko izmanto, lai bloķētu transportlīdzekļu piekļuvi.


Šķēršļa augstums: 600 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1200 mm
Pacelšanās/nolaišanās ātrums: 5/5 sek.

Tehniskā specifikācija
1. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar
paceļamo barjeru.
2. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.
3. Pacelšanas mehānisms ierīkots ir bolarda korpusa daļā, kas atrodas zem zemes.
4. Vadības bloks atrodas kastē, kas var būt līdz pat 20 m attālumā no bolarda.

Elektromehāniskie bolardi - RB EM 600 

RB C50 – C50 automātiskās ceļa barjeras (bolardi).
Pilsētas vai pret vandālismu vērsti bolardi (augstums 600 vai 800 mm).
RB C50 automātiskie bolardi ir ievelkamas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 3,5t transportlīdzekli ar ātrumu 32km/h (vai 1,5t pie 64km/h).

RB C50 800

Triecienizturība: 250,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 32 km/h; 1,5T pie 64 km/h
Šķēršļa augstums: 800 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1440 mm
Pacelšanās/nolaišanās ātrums: 5,5/3,5 sek
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000

RB C50 600

Triecienizturība: 250,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 32 km / h; 1,5T pie 64 km/h
Šķēršļa augstums: 600 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1230 mm
Pacelšanās/nolaišanās ātrums: 4/2,5 sek
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000


Tehniskā specifikācija
1. Ja strāvas padeve ir pārtraukta, šķērsli var nolaist ar manuālu darbību tieši
hidrauliskajā sūknī. Papildu opcijas ļauj šķērsli nolaist no attālas distances VAI to pacelt un nolaist (manuāli), VAI nodrošināt spriegumu ar UPS. 
2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar
paceļamo barjeru.
3. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.
4. Hidrauliskais pacelšanas mehānisms ierīkots ir bolarda korpusa daļā, kas atrodas zem zemes.
5. Vadības bloks atrodas kastē, kas var būt līdz pat 80 m attālumā no bolarda. Tas var būt arī ierīkots zem zemes.

Automātiskās ceļa barjeras (bolardi)RB M50 – M50

Augsta līmeņa pretterorisma bolardi (augstums 900 vai 1200 mm).
RB M50 automātiskie bolardi ir ievelkamas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 7,5t transportlīdzekli ar ātrumu 80km/h (vai 3,5t pie 112km/h)

RB M50 1200
Triecienizturība: 1,800,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 80 km/h; 3,5T pie 112 km/h
Šķēršļa augstums: 1200 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 2000 mm
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,8 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000

RB M50 900
Triecienizturība: 1,800,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 80 km / h; 3,5T pie 112 km/h
Šķēršļa augstums: 900 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1700 mm
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,5 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000


Tehniskā specifikācija
1. Ja strāvas padeve ir pārtraukta, šķērsli var nolaist ar manuālu darbību tieši
hidrauliskajā sūknī. Papildu opcijas ļauj šķērsli nolaist no attālās distances VAI to pacelt un nolaist (manuāli), VAI nodrošināt spriegumu ar UPS. 
2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar
paceļamo barjeru.
3. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.
4. Hidrauliskais pacelšanas mehānisms ierīkots ir bolarda korpusa daļā, kas atrodas zem zemes.
5. Vadības bloks atrodas kastē, kas var būt līdz pat 60 m attālumā no bolarda. Tas var būt arī ierīkots zem zemes

Ceļu bloķētāji RSB M50 – M50

Augsta līmeņa pretterorisma šķēršļi (platums no 2 līdz 6 m).

RSB M50 autoceļu bloķētājs (vai ķīļa barjera) ir ievelkama automātiskā pretaizdzīšanas ierīce, kas spēj apturēt 7,5 T transportlīdzekli ar ātrumu 80km/h (vai 3,5t pie 112km/h).


Avārijas testa sertifikāts: PAS68:2013 V7500/(N3)/80/90:0.2/10
Saskaņā ar: IWA 14-1:2013 V/7200 (N3C)/80/90
DOS K12&ASTM M50

Triecienizturība: 1,800,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 80 km/h; 3,5T pie 112 km/h
Šķēršļa augstums: 1000 mm
Šķēršļa platums: 2-3-4-5-6 m
Pamatnes dziļums: 500 mm
Pacelšanās nolaišanās ātrums: 8/5 sec. (pieejams arī uzlabots ātrums)
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,5 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000

Tehniskā specifikācija
1. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, šķērsli var nolaist ar manuālu darbību iedarbojoties tieši uz hidrauliskā sūkņa. Papildu opcijas ļauj šķērsli nolaisties no attālās distances VAI to pacelt un nolaist (manuāli), VAI nodrošināt spriegumu ar UPS.
2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar paceļamo barjeru.
3. Apdare: šķērslis ir antracīts, pelēks, krāsots ar neslīdošu metālu vai nerūsējošā tērauda loksni. Metāla krāsojums ir sarkanā un baltā krāsā.
4. Aktivizācija: hidrauliskais sūknis un vadības bloks atrodas korpusā, kas var būt līdz 30 m attālumā.

Ceļu bloķētāji RSB M30 – M30

Augsta līmeņa pretterorisma šķēršļi (platums no 2 līdz 6 m).

RSB M50 autoceļu bloķētājs (vai ķīļa barjera) ir ievelkama automātiskā pret aizdzīšanas ierīce, kas spēj apturēt 7,5 T transportlīdzekli ar ātrumu 80km/h
(vai 3,5t pie 112km/h).

Avārijas testa sertifikāts: PAS68:2013 V7500/(N3)/48/90
Saskaņā ar: IWA 14-1:2013 V/7200 (N3C)/48/90
DOS K4&ASTM M30

Triecienizturība: 700,000 džouli
Triecienizturība: 7,5 T pie 48 km/h
Šķēršļa augstums: 500 mm
Šķēršļa platums: 2-3-4-5-6 m
Pamatnes dziļums: 500 mm
Pacelšanās nolaišanās ātrums: 5/3 sec. (pieejams arī uzlabots ātrums)
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1,5 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000

Tehniskā specifikācija
1. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta, šķērsli var nolaist ar manuālu darbību iedarbojoties tieši uz hidrauliskā sūkņa. Papildu opcijas ļauj šķērsli nolaisties no attālās distances VAI to pacelt un nolaist (manuāli), VAI nodrošināt spriegumu ar UPS.
2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar paceļamo barjeru.
3. Apdare: šķērslis ir antracīts, pelēks, krāsots ar neslīdošu metālu vai nerūsējošā tērauda loksni. Metāla krāsojums ir sarkanā un baltā krāsā.
4. Aktivizācija: hidrauliskais sūknis un vadības bloks atrodas korpusā, kas var būt līdz 30 m attālumā.

Automātiskās ceļa barjeras (bolardi) RB C60 – C60

Pilsētas vai pret vandālismu vērsti bolardi (augstums 600 vai 800 mm).
RB C60 automātiskie bolardi ir ievelkamas ceļa barjeras, kas spēj apturēt 3,5t
transportlīdzekli ar ātrumu 48km/h (vai 1,5t pie 80km/h).

RB C60 800
Triecienizturība: 400,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 48 km/h; 1,5T pie 80 km/h
Šķēršļa augstums: 800 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1440 mm
Pacelšanās/nolaišanās ātrums 5,5/3,5 sek
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000


RB C60 600
Triecienizturība: 400,000 džouli
Triecienizturība: 3,5 T pie 48 km/h; 1,5T pie 80 km/h
Šķēršļa augstums: 600 mm
Šķēršļa diametrs: 275 mm
Pamatnes dziļums: 1230 mm
Pacelšanās/nolaišanās ātrums: 4/2,5 sek
Ārkārtas ātrā atvēršana (pacelšanās): 1 sec.
Stundas/dienu cikli: 300/2000


Tehniskā specifikācija
1. Ja strāvas padeve ir pārtraukta, šķērsli var nolaist ar manuālu darbību tieši
hidrauliskajā sūknī. Papildu opcijas ļauj šķērsli nolaist no attālās distances VAI to pacelt un nolaist (manuāli), VAI nodrošināt spriegumu ar UPS).
2. Darbību var signalizēt ar skaņas signālu, gaismas signāliem vai sinhroni ar
paceļamo barjeru.
3. Apdare: krāsots tērauds (ar vai bez ribām) vai kā nerūsējošs tērauds.
4. Hidrauliskais pacelšanas mehānisms ierīkots ir bolarda korpusa daļā, kas atrodas zem zemes.
5. Vadības bloks atrodas kastē, kas var būt līdz pat 80 m attālumā no bolarda. Tas var būt arī ierīkots zem zemes.